Detall de la activitat

Octubre
21
2021
Curs d'actualització unificat en Pneumologia Nivell 1 2021-2022
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Tercer dijous de cada mes
21-10-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Anatomia Radiològica del tòrax ( Ponència )
17:30 - 19:00Estructura macroscòpica i microscòpica de l´aparell respiratori. ( Ponència )
18-11-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Mecànica ventilatòria i circulació pulmonar ( Ponència )
17:30 - 19:00Intercanvi de gasos i fisiopatologia de l´aparell respiratori ( Ponència )
16-12-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Genètica i biologia molecular ( Ponència )
17:30 - 19:00Immunologia (mecanismes de defensa) ( Ponència )
20-01-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Tos i expectoració ( Ponència )
17:00 - 18:00Dispnea i dolor toràcic ( Ponència )
18:00 - 19:00Exploració física ( Ponència )
17-02-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Patrones Básicos en Imagen Torácica ( Ponència )
17:30 - 19:00PET-TAC, Gammagrafia pulmonar de V/Q i òssia ( Ponència )
17-02-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 1
17-03-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Infeccions respiratòries. Mètodes diagnòstics ( Ponència )
17:00 - 18:00Pneumònia adquirida a la comunitat ( Ponència )
18:00 - 19:00Pneumònia aspirativa, abscés de pulmó i empiema ( Ponència )
17-03-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
21-04-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Infeccions per virus (grip ),fongs i paràsits. ( Ponència )
17:30 - 19:00Pneumònia nosocomial. Pneumònia associada al ventilador. ( Ponència )
21-04-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 2
19-05-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Microbiologia i mètodes diagnòstics ( Ponència )
17:30 - 19:00Tuberculosi pulmonar i extrapulmonar ( Ponència )
19-05-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16-06-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Malaltia tuberculosa latent ( Ponència )
17:30 - 19:00TBC en situacions especials. Multirresistències. Micobacteriosis atípiques ( Ponència )
16-06-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 9