Grups de Treball

Coordinació


Dra. Ana Fortuna

Dra. Laura Samarà


Grup Coordinador Pneumologia:


Dra. Laura Vigil

Dra. Aida Muñoz

Dra. Mª José Masdeu

Dra. Marta Torrella

Dra. Maria Somoza

Documents