Borsa de treball

Data Publicació: 16-07-2020
Referència: 10628
Descripció:
Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla de Tarragona precisa incorporar un metge especialista en pneumologia ala seva organització. Es tracta d'una vacant, per tant s'ofereix un contracte d'un any per posteriorment convertir-se en indefinit. Contracte a jornada sencera, 37'50 hores setmanals. El salari està dins del conveni SISCAT, a l'any s'incorporen complements i la possibilitat d'entrar en carrera professional. Es requereix metge/essa especialista amb titulació via MIR. Incorporació inmediata. La feina es desenvoluparà a tots dos hospitals: Hospital Santa Tecla de Tarragona i Hospital del Vendrell. Les tasques es desenvoluparan a consultes externes i a planta d'hospitalització. Interessats remetre CV a la següent adreça: anaflores@xarxatecla.cat. Per més informació trucar al telèfon 977.24.84.89

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-05-2020
Referència: 10438
Descripció:
S’ofereix contracte jornada completa per a període de Juliol 2020 a Març 2021 Es tracta d’una baixa de maternitat que pot ser prorrogable El/La candidat/a haurà de desevolupar tasques assistencials a consultes externes i sala d’hospitalització, així com a gabinets de pneumología. S’ofereix incorporació a servei de pneumología amb formació continuada i assistència clínica a hospital universitari. Interessats enviar currículum vitae a: Xavier Aguilar Bargalló (Cap de Servei): xaguilar.hj23.ics@gencat.cat Telèfon contacte: Hospital Joan XXIII: 977 295 800 Extensió: 1619

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2020
Referència: 10406
Descripció:
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona: METGE ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA. Lloc de treball •Prestar servei a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Entitat amb uns 160 llits aproximadament, que dóna servei a una població de 113.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme. •Forma part d’un equip de treball interdisciplinari. •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Es requereix •Llicenciatura en Medicina •Especialitat en Pneumologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora •Els anys d’experiència aportats •Formació continuada en l’especialitat S’ofereix •Contracte laboral indefinit •Jornada Completa •Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut •Incorporació immediata En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat abans del 31 de Maig 2020 amb la referència PNEUMO20 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per als quals foren recollits

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-04-2020
Referència: 10349
Descripció:

Sanitas Hospitales selecciona para su Hospital CIMA en Barcelona, Médicos Especilistas en Neumología. Ofrecemos jornadas completas o parciales según disponibilidad del profesional. Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació