Detall de la activitat

Octubre
17
2019
Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 4, 2019-2020
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Tercer dijous de cada mes
El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.
El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament, l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
17-10-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 4
16:00 - 17:00Asma ocupacional i disfunció reactiva de vies aèries ( Ponència )
17:00 - 18:00Malalties relacionades amb l'alçada i la immersió ( Ponència )
18:00 - 19:00Malalties relacionades amb l'asbest ( Ponència )
21-11-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 17:30Pneumonitis per hipersensibilitat ( Ponència )
17:30 - 19:00Sarcoïdosi Induïdes per fàrmacs ( Ponència )
12-12-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 17:30Pneumoconiosi ( Ponència )
17:30 - 19:00Inhalació de pols i gasos tòxics.- Malalties relacionades amb la pol·lució interior i exterior ( Ponència )
16-01-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 17:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
17:00 - 18:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
18:00 - 19:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
20-02-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 17:30 Vasculitis ( Ponència )
17:30 - 19:00Hemorràgia pulmonar difusa. Hemoptisi ( Ponència )
19-03-2020 | 16:00 - 20:00 | Sala 8
16:00 - 16:45Bronquitis eosinòfila no asmàtica Pneumònia eosinòfila aguda i crònica ( Ponència )
16:45 - 17:30Sd hipereosinofílic- Sd. Churg Strauss ( Ponència )
17:30 - 18:30Trasplantament pulmonar ( Ponència )
18:30 - 19:30Trasplantament pulmonar. Indicacions, complicacions, control. ( Ponència )
16-04-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 17:00Histiocitosi cèl·lules de Langherhans. Linfangioleiomiomatosi ( Ponència )
17:00 - 18:00Sd. immunodeficiència adquirida. Malalties pulmonars relacionades amb infecció per HIV ( Ponència )
18:00 - 19:00Infeccions en inmunodeprimits. ( Ponència )
IMPORTANT: Dia 18/06/20 A LES 17h Examen del Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1,2,3,4