Detall de la activitat

Curs d'actualització unificat en Pneumologia Nivell 2 2022-2023
Societat Catalana de Pneumologia
Tercer dijous de cada mes
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 3.00 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 20 d'octubre de 2022 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
MPOC (1ª part) > Can Caralleu - Sala 8
16:00 -17:30 Epidemiologia, etiopatogènia i clínica.
Ponent:
Dr. Néstor Soler Porcar. H. Clínic
17:30 -19:00 Factors pronòstics i comorbilitats.
Ponent:
Dr. Salud Santos Pérez. H Bellvitge
Dijous, 17 de novembre de 2022 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
MPOC (2ª part) > Can Caralleu - Sala 8
16:00-17:30 Tractament exacerbació MPOC.
Ponent:
Dra. Ingrid Solanes Garcia. H. Sant Pau
17:30-19:00 Tractament MPOC estable.
Ponent:
Dra. Marta López Sánchez. H. Bellvitge
Dijous, 15 de desembre de 2022 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Asma (1ª part) > Can Caralleu - Sala 8
16:00-17:30 Etiopatogènia, clínica, diagnòstic i classificació.
Ponent:
Dra. Astrid Crespo Lessmann. H. Sant Pau
17:30-19:00 Tractament de l´asma bronquial. Situacions especials i asma de difícil control.
Ponent:
Dr. Carlos Sabadell Nieto. H. Figueres
Dijous, 19 de gener de 2023 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Asma (2ª part) > Can Caralleu - Sala 8
16:00-17:30 Patologia via aèria superior relacionada amb l’asma.
Ponent:
Dr. Joaquim Mullol Miret. H. Clínic
17:30-19:00 Malalties al·lèrgiques: via aèria superior i asma bronquial.
Ponent:
Dr. Christian Domingo Ribas
Dijous, 16 de febrer de 2023 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Bronquiectàsies. > Can Caralleu - Sala 8
16:00 -17:30 Etiologia, patogènia i diagnòstic.
Ponent:
Dra. Montserrat Vendrell Relat. H. Dr. Josep Trueta
17:30-19:00 Tractament. Complicacions.
Ponent:
Dr. Xavier de Gracia Roldan. H. Vall d'Hebron
Dijous, 16 de març de 2023 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Tumors pulmonars > Can Caralleu - Sala 8
16:00 -17:30 Abordatge diagnòstic i tractament dels tumors pulmonars.
Ponent:
Dr. Albert Sánchez Font. H. del Mar
17:30 -19:00 Etiopatogènia i tractament oncològic dels tumors malignes.
Ponent:
Dra. Nuria Pardo Aranda. H. Vall d’Hebron
Dijous, 20 d'abril de 2023 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Patologia tràquea / mediastí > Can Caralleu - Sala 8
16:00 -17:30 Diagnòstic diferencial de la patologia traqueal.
Ponent:
Dr. Alfons Torrego Fernandez. H. Sant Pau
17:30 -19:00 Patologia mediastínica i tumors de la paret toràcica.
Ponent:
Dr. Sergi Call Caja. H. Mutua de Terrassa
Dijous, 18 de maig de 2023 | 16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
Patologia pleural > Can Caralleu - Sala 1
16:00 -17:30 Estudi embassament pleural.
Ponent:
Dr. Enric Barbeta Sanchez. H. Granollers
17:30 -19:00 Patologia pleural. Drenatge pleural i pleurodesis.
Ponent:
Dr. Josep Belda Sanchis. H. Mutua de Terrassa
Dijous, 15 de juny de 2023 | 16:00 - 19:01
16:00 - 19:01
Tromboembolisme pulmonar > Can Caralleu - Sala 8
16:00-17:30 Tromboembolisme pulmonar. Etiologia, patogènia, clínica.
Ponent:
Dr. Jorge Moises Lafuente. H.Clínic
17:30 -19:00 Prevenció i tractament (quirúrgic i no quirúrgic). Complicacions.
Ponent:
Dr. Jesus Ribas Sola. H. Bellvitge