Detall de la activitat

Grup d'Endoscopia Respiratòria
Presentació Casos Clínics
Societat Catalana de Pneumologia
Del 30 de març al 14 de desembre de 2023 | Acadèmia de Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 30 de març de 2023 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Presentació de Casos Clinics > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 22 de juny de 2023 | 16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
Presentació de Casos Clinics > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 28 de setembre de 2023 | 16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
Presentació casos clínics > Can Caralleu - Sala 2
Dijous, 14 de desembre de 2023 | 16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
Presentació de Casos Clinics > Can Caralleu - Sala 9
Presentació Casos Clínics