Detall de la beca o premi

C_ Beca Esteve-Teijin
Societat Catalana de Pneumologia

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

12.000,00€
15-01-2023

La dotació serà de 12.000 € pel valorat pel Comitè Científic com a millor projecte d’investigació relacionat amb les teràpies respiratòries a domicili i cronicitat. 
La duració del projecte serà entre 1 i 3 anys.