Inscripcions online fins: 1 de maig de 2022
Límit abstracts: 10 de gener de 2022

Allotjament

Contacte:
topcongress@topcongress.es

Tfo.Tfo. 0034 93 450 88 32

DATES D'INTERÈS
Inscripcions online fins:
1 de maig de 2022
Límit abstracts:
10 de gener de 2022
2022-03-31
14:30:00