Programa

  Programa (484 KB)

Programa medicina

Divendres 23 de març

08.30 – 09.00 Lliurament de documentació  i col·locació pòsters
09.00 – 10.00 Sessió conjunta amb medicina, infermeria i fisioteràpia
Tabaquisme
Moderadora: Dra. Cristina Esquinas
     - situació  actual: després del canvi legislatiu. Dra. Cristina Martinez
     - Nous tractaments. Dr.Jacobo Sellares
     - Paper de la infermeria a una unitat d’hospitalització. D.I Anna Alsina
10.00 – 11.00 Ventilació Mècànica No Invasiva. Sessió de Ventilació Mecànica Perllongada
Moderadora: Dra. Ana Sogo i D.F. Vanesa Rodríguez
     - Presentació i resultats de l'enquesta de ventilació no invasiva a Catalunya VENTCAT". Dra. Carme Puy
     - Maneig del pacient amb dependència de Ventilació Mecànica. D.F Anna Balaná
     - Atenció domiciliària a pacients amb dependència de Ventilació Mecànica. D.I Garbiñe Madariaga
11.00 – 11.30 Cafè i visita als stands
11.30 – 12.30 Fibrosi pulmonar idiopàtica. Sessió CRAMPID
Moderador: Diego Castillo
     - Alteracions Genètiques  en la FPI. Dr. Esteban Cano
     - Factors ambientals en la FPI. Dra. Anna Villar
     - Canvis en les opcions de tractament. Dra. Maria Molina
12.30 – 13.00 Sessió Asma 
Moderadores: Dra. Elena Marcos i Dra. Roser Costa 
     - FENOTIPS en asma i al·lèrgia respiratòria. Dr. Carlos Martínez
13.00 – 13.30 Hipertensió pulmonar
Moderador: Dr. Xavier Pomares
     - Tractament de la hipertensió arterial pulmonar  al 2012. Dra. Sandra Pizarro
13.30 – 14.00 Acte inaugural
14.00 – 15.30 Dinar i visita als stands
15.30 – 16.10 Sessió  Síndrome d’apnees del son
Moderadora: Dra. Anna Fortuna
     - Apnees del son a les edats límits de la vida
     Joves: Dra. Mª José Masdeu
     Ancians: Dra. Anna Navarro 
16.10 – 16.50 Sessió infeccioses
Moderador: Dr. Manel Vila
     - Infeccions respiratòries en pacients inmunodeprimits i crítics. Dra. Carmen Lucena
16.50 – 17.20 Cafè i visita als stands
17.20 – 18.00 Sessió Càncer de Pulmó. Abordatges diagnòstics i terapèutics del nódul pulmonar solitari
Moderador: Dr. Ricardo Ramos
     - Diagnostic. Dra. Susana Padrones
     - Terapèutic. Dr. Juanjo Fibla
18.00 – 19.00 Sessió MPOC
Moderadora: Dra. Sandra Marin i D.I Coco Vilasarau
     - Trastorns nutricionals en les malalties pulmonars obstructives. Dra. Karina Portillo
     - Activitat física a la MPOC. Dra. Roser Coll
19.00 – 20.00 Assemblea General de la SOCAP
21.30 Sopar de la Diada

 

Dissabte 24 de març

09.00 – 10.30 Passi de moderadors a la sessió de pòsters
10.30 – 11.00 cafè i visita als stands
11.00 – 12.30 Comunicacions orals i entrega de beques
12.30 – 13.00 Les noves tecnologies informàtiques al servei dels professionals sanitaris. Dr. Eduard Valverde i Sr. Octavi Pavon
13.00 – 13.30 Pla Director de les Malalties Respiratòries
13.30 – 13.45 Cloenda
13.45 Visita Cultural. Sant Joan Despí: Ciutat Modernista (30 minuts aprox.)

Programa infermeria i fisioteràpia

Divendres 23 de març

08.30 – 09.00 Lliurament de documentació  i col·locació pòsters
09.00 – 10.00 Sessió conjunta amb medicina, infermeria i fisioteràpia
Tabaquisme
     - situació  actual: després del canvi legislatiu. Dra. Cristina Martinez
     - Nous tractaments. Dr.Jacobo Sellares
     - Paper de la infermeria a una unitat d’hospitalització. D.I Anna Alsina
10.00 – 11.00 Ventilació Mècànica No Invasiva. Sessió de Ventilació Mecànica Perllongada
Moderadora: Dra. Ana Sogo i D.F. Vanesa Rodríguez
     - Presentació i resultats de l'enquesta de ventilació no invasiva a Catalunya VENTCAT". Dra. Carme Puy
     - Maneig del pacient amb dependència de Ventilació Mecànica. D.F Anna Balaná
     - Atenció domiciliària a pacients amb dependència de Ventilació Mecànica. D.I Garbiñe Madariaga
11.00 – 11.30 Cafè i visita als stands
11.30 – 12.20 Pacient Informat, pacient competent
Moderadores: D.I Laura Velázquez i D.F Vinyet Casolivé
      - Pacient expert en MPOC. D.I Sonia Ortiz
      - Com ens entenen els pacients? Alfabetització per la Salut. D.I Núria Borrell
12.20 – 13.30 Dispositius d’atenció sanitària amb futur
Moderadores: D.I Eva Martínez i D.F Elena Marcos
     - Atenció al pacient respiratori en una unitat d’hospitalització domiciliària. D.I Nadia Sosa
     - Cures pal·liatives i les malalties cròniques pulmonars amb pronòstic de final de vida. D.I Cristina Lacoma
     - Rehabilitación respiratoria: un futuro que ya es presente. D.F Macarena Segura
13.30 – 14.00 Acte inaugural
14.00 – 15.30 Dinar i visita als stands
15.30 – 16.45 Ventilació Mecànica No Invasiva: Aplicacions i perspectives diferents.
Moderadors: D.F Dani Martí i D.I Almudena Valeiras
     - Passat, present i futur de la ventilació mecànica no invasiva en una unitat de cures intermedies. D.I Montserrat Navarro
     - Ventilació mecànica no invasiva: ajuda complementària de la fisioteràpia respiratòria. D.F Julia Estela
16.45 – 17.15 Cafè i visita als stands
17.15 – 17.45 Mesures de prevenció de la infecció intrahospitalària i seguretat del pacient. D.I Blanca Vilà
Moderadora: Mª José Moreno Martínez
18.00 – 19.00 Sessió MPOC
Moderadora: Dra. Sandra Marin i D.I Coco Vilasarau
     - Trastorns nutricionals en les malalties pulmonars obstructives. Dra. Karina Portillo
     - Activitat física a la MPOC. Dra. Roser Coll
19.00 – 20.00 Assemblea General de la SOCAP
21.30 Sopar de la Diada

 

Dissabte 24 de març

09.00 – 10.30 Passi de moderadors a la sessió de pòsters
10.30 – 11.00 cafè i visita als stands
11.00 – 12.30 Comunicacions orals i entrega de beques
12.30 – 13.00 Les noves tecnologies informàtiques al servei dels professionals sanitaris. Dr. Eduard Valverde i Sr. Octavi Pavon
13.00 – 13.30 Pla Director de les Malalties Respiratòries
13.30 – 13.45 Cloenda
13.45 Visita Cultural. Sant Joan Despí: Ciutat Modernista (30 minuts aprox.)

 

Jornada d’Actualització en Pneumologia per a Assistència Primària

Comitè Organitzador:
     Dra. Rosa. Montoliu
     Dr. Pere Simonet
     Dra. Judit Parcet
     Dra. Anna Aymami
     Dra. Pilar Lozano
     D.I Angels Ruz

Dijous 22 de març

14.30   15.00 Lliurament de documentació
15.00   15.15 Presentació
15.15   16.00 Bronquièctasis.  Diagnòstic i tractament
Moderador:  Dr. Enric Hernandez
     - Maneig a la consulta d’Assistència Primària. Dra. Rosa Vilafafila
     - Maneig de les infeccions. Dra. Anna Coloma
16.00   16.30 Fenotips a MPOC
Moderador:  Dr. Xavier Flor
Ponent:  Dr. David de la Rosa
16.30   17.00 Cafè i visita als stands
17.:00 – 17.50 Teràpia inhalada hui
Sessió interactiva con la audiència: inhaladors, vells problemes, noves propostes
Moderador:
Ponent: Vicente Plaza.
17.50 – 19.00 Etapa final del pacient MPOC
Moderador:  Dr. Pere Simonet
Ponents:
     Pneumòleg: Dra. Elena Miguel
     Pal·liatius: Dr. Anastasi Marti
     Gestora de casos primària: Sra. Carme Bertran

 

 


Finalitza enviament abstracts
16 gener 2012

Canvi Quota Inscripció
12 febrer 2012